Lưu ý để viết đúng, mẹo từ tòa soạn. (Jan 2011)


Một số quy tắc nhỏ xíu trong việc viết trong tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng nếu tránh được những sai lầm ngớ ngẩn này, đoạn văn của bạn có thể sẽ khá hơn nhiều. Chia sẻ với mọi người, nhất là các bạn cũng đang bắt đầu viết lách, để chúng ta luôn có một đoạn văn hoàn chỉnh nhé!

image

1. TÊN: Các chữ để chỉ đường, quận, thành phố phải viết hoa. Trong lúc đó, các từ chỉ tên người bằng tiếng Việt phải giữ nguyên dấu. Ví dụ: Tôn Thất Thuyết Street, District 4, Hồ Chí Minh City.

2. MẠO TỪ: Một số cụm từ luôn có the đi theo, vì nó rất là well-known. Ví dụ: the publishing industry, the journalism industry, the Spring Fair… Một số sáng chế nổi bật gần đây cũng phải có the ở phía trước. Ví dụ: the iPad, the iPhone… (chưa kể các loại tên động vật, tên nhạc cụ và các sự vật premier cũng phải thêm the, cái này thì phải nhớ). Tuy nhiên có một số cái không để the, đó là các từ chỉ miền, ví như Nguyên grew up in South Vietnam chẳng hạn.

3. CẤU TRÚC: Các động từ có cấu trúc mà nếu không khéo bạn sẽ sai: SO shares ST with SO, SO represents SO at somewhere. He shares his experiences with me. I represent my country at the conference… (Một số từ thường có s nhưng bạn có thể sẽ quên bất cứ lúc nào: experiences, standards…)

4. CHÍNH TẢ: Chữ những sẽ trang trọng hơn chữ các. Trong văn viết, nhất thiết dùng những để chỉ người. Bên cạnh đó, một số từ luôn viết bằng chữ y, ví dụ: kỹ xảo, ca sỹ. Đây là điều bắt buộc. Tuy nhiên, trong một số tờ báo, người ta sẽ có ngoại lệ với một số chữ: nhạc sĩ, tiến sĩ…

5. Ý NGHĨA: Một số lỗi nói sai như: Buổi triển lãm, sự kiện gì đó sẽ diễn ra (chứ không phải sẽ được diễn ra như văn nói). Chữ target có thể dịch là nhắm đến đối tượng, cũng có thể dịch là dành cho đối tượng (The class is targeted to young creatives). Du khách tham gia vào buổi lễ, chứ ko phải tham dự, là từ dành cho V.I.P.

P/S: Dòng chữ ghi ngày, tháng trước các văn bản thông cáo báo chí, chỉ mang tính chất đánh dấu ngày ra đời thông cáo đó, không có giá trị liên quan đến nội dung đề cập. Ví dụ: London, 6 January 2011 – The competition is open for online application on 10 January 2011.

To be continued…