Still life No.1 (Nov 2012)


Still life No. 1

Painted in Nov 2012 | Oil on Canvas | Size: 35 x 45 cm | Produced by Nguyen Do

Still life upclose – unfinished

Bạn bị hấp dẫn bởi những khối đồ vật đặt cạnh nhau và thứ màu nguyên chất thể hiện bằng màu của sơn dầu. Bạn thấy thư giãn khi rèn luyện cho thị giác nhìn thấy màu sắc thật của đồ vật, thể hiện nguyên trạng sự hòa quyện, màu trong màu của mỗi vật khi đứng cạnh nhau.

Nếu muốn xem tác phẩm gốc trực tiếp hoặc thông qua digital, bạn có thể liên hệ donguyen.ir@gmail.com.

Hoặc bạn có thể subsribe e-mail ngay bây giờ để nhận được những tác phẩm khác của bộ sưu tập Still Life.

Bryan Do

Advertisements