The alchemist (Dec 2013)


Có những quyển sách khiến người ta phải thay đổi. Sự thay đổi có thể một ngày, hoặc, phải sau một thời gian dài, mới có thể cảm nhận rõ ràng sự biến chuyển diễn ra đối với bản thân. Song song với sự “nhận thấy” đó, người ta cũng mất một thời gian tương tự để cảm nhận sự thay đổi nào là tốt hoặc xấu với để dung nạp, đào thải.

The Alchemist (tựa: Nhà giả kim), Paolo Cuelho, là một quyển sách ở dạng thay đổi ngay và sau đó, khi đọc lại, càng phải thay đổi bản thân hơn nữa. Thú vị và nhiều triết lí, mang đầy tính động viên nhưng không khuôn sáo, mục rỗng. Nếu đủ tỉnh táo để loại ra các yếu tố tín ngưỡng dọc theo mạch truyện, bạn tin mỗi người có thể tìm cho mình những lời khuyên hữu ích trong hành trình tìm ra ý nghĩa của “20 somethings” trong những câu từ, những lời kể tưởng như rất bình thường, giản dị về một chàng trai chăn cừu ở Tây Ban Nha.

Image

Với một quyển sách thế này, reviews có lẽ hơi mất công. Vì văn phong, từ ngữ ở đây đóng vai trò là một lớp áo mỏng gói bên trong cả hệ thống tư duy về lí tưởng. Có lẽ, để đánh dấu lại quyển cuối cùng được đọc của năm 2013, bạn sẽ trích dẫn một vài đoạn chính dành cho những người hứng thú và mong những đoạn này cũng có thể nào giúp bạn có thêm chút cảm hứng.

  1. “…whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want something, it’s because that desire originated in the soul of the universe. It’s your mission on earth.”
  2. “…every blessing ignored becomes a curse. I don’t want anything else in life. But you are forcing me to look at wealth and at horizons that I have never known. Now that I have seen them, and now that I see how immense my possibilities are, I’m going to feel worse than I did before you arrived. Because I know the things I should be able to accomplish, and I don’t want to do so.”
  3. “We are afraid of losing what we have, whether it’s our life or our possessions or our property. But this fear evaporates when we understand that our life stories and the history of the world were written by the same hand.”
  4. “The alchemists spent years in their laboratories, observing the fire that purified the metals. They spent so much time close to the fire that gradually they gave up the vanities of the world. They discovered that the purification of the metals had led to a purification of themselves.”
  5. “What you still need to know is this: before a dream is realized, the Soul of the World tests everything that was learned along the way. It does this not because it is evil, but so that we can, in addition to realizing our dreams, master the lessons we’ve learned as we’ve moved toward that dream. That’s the point at which, as we say in the language of the desert, one ‘dies of thirst just when the palm trees have appeared on the horizon.’ 
  6. “Every search begins with beginner’s luck. And every search ends with the victor’s being severely tested.”
Advertisements