Về Zen, về Shunryu Suzuki (July 2013)

Cũng cả năm rồi từ hồi đọc hồi kí Steve Jobs và theo dấu ông tìm đọc Autobiography of a Yogi (Paramahansa Yogananda) cùng với Zen Mind, Beginner’s Mind (của Shunryu Suzuki). Bạn thường… Continue reading

“Non stop milestones

“The seed of your next art work lies embedded in the imperfections of your current piece. Such imperfections are your guides–valuable, objective, non-judgmental guides to matters you need to reconsider or develop further.”… Continue reading

Yayoi Kusama (may 2013)

Nếu bạn nghe cái tên này mà chưa biết là ai thì chắc là bạn không ở Nhật (tất nhiên), không ở Hà Nội nữa. Bởi mấy ngày này đi ngoài đường Hà… Continue reading

Quân (May 2013)

Some images of the recent portrait I made for my close friend in oil and canvas. The photo taken in 2008 during his trip to a Salsa dance event in Ha Noi. His… Continue reading

Lean in (Apr 2013)

Last week, I read Sheryl Sandberg’s biographyLean In. There is many things about this priviledged woman that we can learn from. By the time she joined Google, the company was not known and doesn’t… Continue reading

Biển màu cam (March 2013)

Buổi chiều bên cạnh thềm nhà hoa lài trắng nở bung, hương hoa ngào ngạt. Cái nóng 30 độ C đốt cháy cả không khí. Chiều nhẹ nhàng phủ trên những mái nhà… Continue reading