Lưu ý để viết đúng, mẹo từ tòa soạn. (Jan 2011)

Một số quy tắc nhỏ xíu trong việc viết trong tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng nếu tránh được những sai lầm ngớ ngẩn này, đoạn văn của bạn có thể sẽ khá… Continue reading

Phải lấy người như anh (Jan 2011)

Không thích câu chuyện này qua 30 trang sách đầu tiên của Trần Thu Trang bởi cuộc sống qua đôi mắt Khánh Vân, nữ nhân vật chính, quá xô bồ và đầy toan… Continue reading

Thiên Táng (Jan 2011)

Đây là một nghi thức thiêng liêng của người Tây Tạng. Theo đó, những loài chim ăn thịt xác chết, đại diện của thần thánh sẽ mang linh hồn của người quá cố… Continue reading

The Reader (Jan 2011)

Đầu năm hứng chí đọc liền một lèo hai quyển sách: The Reader – Screen Play (dịch chân phương sang tiếng Việt là người đọc – kịch bản) và Đôi Mắt Ấy Vẫn… Continue reading

Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường (Jan 2011)

Quyển thứ hai mà mình đọc trong ngày đầu năm là một dâm thư nghệ thuật của văn đàn nước Nhật, Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường, được viết bởi nữ tác… Continue reading

Eating Saturday (August 2010)

I love starving myself for half a month and then fatten up with tons of delicious food. And I guess I am not the one who have that lovely-celebrity habit, others from my… Continue reading